2n Concurs Premis Òrbita de Dansa Contemporània

Els PREMIS ÒRBITA DE DANSA CONTEMPORÀNIA tenen com a finalitat la difusió, la superació i la formació dels alumnes en dansa contemporània a través de les escoles de Catalunya, d’Espanya i dels altres països participants en el concurs.

El 2n Concurs PREMIS ÒRBITA DE DANSA CONTEMPORÀNIA es durà a terme al Teatre Bartrina de Reus els dies 16, 17 i 18 de febrer de 2024.

Totes les coreografies han d’estar aprovades i presentades per l’escola on estigui matriculat l’alumne. No se n’admetrà cap sense escola.

Un alumne pot participar des de diferents escoles i pagarà una única quota d’inscripció. Seran les escoles les que notificaran a l’organització en quines coreografies participa cada alumne.

Inscripció

Del 18/09 al 21/12

Llegiu les bases del concurs, així com l’apartat de les bases relatiu a les inscripcions.

Les inscripcions es realitzen a través de la plataforma WOP Inscripciones.

Bases

Modalitats i categories

 1. Les edats es calcularan per ANY NATURAL.
 2. Categoria:
  • Debs (fins a 9 anys)
  • Infantil (de 10 a 13 anys)
  • Junior (de 14 a 17 anys)
  • Sènior (a partir de 18 anys)
 3. Modalitats:
  • Individual
  • Duos
  • Grups petits (de 3 fins a 5 participants)
  • Grups grans (a partir de 6 participants)

En el cas de duos i grups, la categoria la marcarà la mitjana d’edat del grup, arrodonint sempre a l’alça.

 

Dimensions de l’escenari del Teatre Bartrina

 1. Amplada: corbata 750 cm
 2. Boca 750 cm
 3. Fondària: corbata 130 cm
 4. Des de boca fins fons negre 940 cm
 5. Pendent: 0%.

 

Participants i músiques

Un mateix participant pot realitzar més d’un solo, duos i coreografies grupals. L’organització farà tot el possible per donar temps als canvis de vestuari, però en cap cas es podrà trencar la dinàmica del concurs.

Queda totalment prohibit el plagi de coreografies. En el cas de ser una coreografia que tingui drets d’autor, hauran de presentar el cànon de pagament. Premis Òrbita de Dansa Contemporània no abonarà cap cànon de les coreografies del concurs.

L’organització no es fa responsable dels possibles drets de les músiques sent les escoles les encarregades i responsables d’estar al dia amb la SGAE o societats similars. Premis Òrbita de Dansa Contemporània no abonarà cap cànon de les músiques del concurs.

Tots els professors hauran de pujar la música a la plataforma quan s’obri el termini. A més, hauran de portar un CD i un PEN amb totes les músiques presentades per la seva escola per qualsevol imprevist tècnic que pogués ocorre.

La durada de les músiques serà:

 • Solos: 2′
 • Duos: 3′
 • Grups: 4′

Les coreografies tindran 15 segons de cortesia.

 

Il·luminació durant el concurs

Totes les coreografies es representaran amb una mateixa il·luminació estàndard a l’escenari. No es permeten efectes de llum durant el concurs.

 

Inscripcions

Caldrà fer les inscripcions online dins del termini especificat a la pàgina web de PREMIS ÒRBITA DE DANSA CONTEMPORÀNIA. La inscripció quedarà validada un cop formalitzat i abonat el pagament.

Les inscripcions es podran formalitzar a: https://www.wop.online/events/KpXw6RiTGxHqK2Fj7 a partir del 18/09/2023 fins el 21/12/2023

Cada escola farà un pagament únic amb el total a pagar dels seus alumnes inscrits.

INSCRIPCIÓ AL CONCURS: 40 €

 • Inclou la gestió, fotos, vídeos i 1 entrada per participant.

INSCRIPCIÓ A LES CATEGORIES:

 • SOLOS DEBS i INFANTIL: 20 €
 • SOLOS JUNIOR I SÈNIOR: 30 € *
 • DUOS DEBS i INFANTIL: 30 €
 • DUOS JUNIOR i SÈNIOR: 50 € *
 • GRUPS (Petits i Grans) DEBS i INFANTIL: 10 € per persona.
 • GRUPS (Petits i Grans) JUNIOR i SÈNIOR: 15 € per persona.*

* Més informació a premis i lliurament de premis.

En cas que l’esdeveniment sigui cancel·lat per l’organització es retornarà la totalitat dels diners. Si el concurs es cancel·la per causes de força major es tornaran els diners a excepció de la part d’inscripció per cobrir les despeses ocasionades.

En cap altre cas es tornaran els diners.

 

Jurat i puntuacions

El jurat estarà format per 3 membres amb renom dins del món de la dansa.
Cada membre del jurat puntuarà els 4 ítems especificats en la següent taula

Ítem Explicació Punts
TÈCNICA
Nivell tècnic dels ballarins
30
COREOGRAFIA
Varietat coreogràfica, originalitat i innovació
30
INTERPRETACIÓ
Interpretació artística i musicalitat
30
VESTUARI / POSADA EN ESCENA
Coherència entre vestuari, coreografia i posada en escena.
10

Les puntuacions per arribar a medalla d’or estan entre 91 i 100 punts. Per la medalla de plata entre 81 i 90 punts i per la medalla de bronze entre 75 i 80 punts. Les puntuacions les farem arribar a les escoles per tal que puguin valorar la feina i l’esforç de l’alumnat i vegin el resultat obtingut a l’escenari.
La decisió del jurat és inapel·lable.

 

Premis i entrega de premis

A cada categoria s’atorgaran medalles a les tres coreografies amb més puntuació.

A les categories de JUNIOR i SENIOR, a part, la coreografia guanyadora rebrà una dotació monetària, sempre i quan aquesta tingui puntuació d’or.

Tota dotació econòmica està lligada a l’IRPF corresponent marcat per la llei. El premi s’entregarà a les escoles amb la retenció pertinent i aquesta serà l’encarregada de lliurar-la als alumnes guanyadors.

Actuarà a la gala de clausura de diumenge a la tarda una coreografia de cada categoria escollides pel comitè organitzador i el jurat, independentment de la modalitat.

El lliurament de premis es farà al final de cada “bloc”. S’indicarà prèviament en els horaris que es faran arribar a les escoles.
En cas de tenir temps de canviar-se, l’alumnat haurà d’anar amb el xandall de l’escola al lliurament de premis.

El guanyador de cada modalitat (solo, duo, grup petit i grup gran) en les categories JUNIOR i SENIOR obtindrà un premi de 200€

 

Atrezzo i escenografia

Està totalment prohibit utilitzar materials que embrutin l’escenari (aigua, sorra, bombolles, purpurina…) ni cap altre material que impliqui l’aturada del concurs. En cas de fer-ne ús, la coreografia serà immediatament desqualificada del concurs.

L’escenografia haurà de ser petita i de fàcil col·locació, ja que només es disposarà de 20 segons per posar-la en escena. Un professor pot ajudar a col·locar-la a l’escenari.

No s’admetran atrezzos exclusivament decoratius.

 

Drets d’imatge

En inscriure’s a Premis Òrbita de Dansa Contemporània, s’ accepta que se’ls pugui fer fotografies i vídeos, ja sigui durant la competició a l’escenari o en els moments previs al backstage / instal·lacions. Caldrà firmar el document de drets d’imatge que es pot descarregar a la web del concurs.

Aquest material, Premis Òrbita de Dansa Contemporània el podrà usar amb fins publicitaris o de divulgació i a la premsa local, en cap cas es cedirà els drets a tercers.

Clàusules

 1. Premis Òrbita de Dansa Contemporània no es fa responsable de cap mal, pèrdua o robatori que pugui succeir durant el concurs.
 2. Premis Òrbita de Dansa Contemporània es reserva el dret de decidir en cas que alguna de les normes del concurs no quedin clares.

 

Per a consultes sobre Premis Òrbita de Dansa Contemporània, contacteu amb:

premisorbita@centrelectura.cat