La 2a Edició dels Premis Òrbita de Dansa Contemporània no seria possible sense:

El patrocini de

I la col·laboració de