1r Concurs de Performance

Premis Òrbita de Dansa Contemporània obre una nova proposta amb un concurs de performance on els coreògrafs podran exhibir les coreografies en espais alternatius al teatre. 

Per aquesta primera edició, es proposen 3 espais: 

 • El hall del Centre de Lectura
 • El Castell del cambrer
 • Cal Massó

Inscripción

Del 31/10 al 31/01.

Leed las bases del concurs.

Les inscripcions es realitzen a través d’un formulari de Google.

Premios

El ganador del concurso de Performance recibirá un contrato para ampliar y bailar la coreografía en el festival COS 2023 (Premio otorgado por el IMRC).

Bases

 1. Poden participar totes aquelles coreografies de creadors novells i professionals, espanyols i estrangers majors de 18 anys.
 2. Es podran utilitzar obres estrenades, però no s’admeten aquelles que ja hagin obtingut algun premi als PREMIS ÒRBITA DE DANSA CONTEMPORÀNIA d’algun any anterior. El guanyador del Concurs Performance haurà d’esperar un any per poder tornar a participar.
 3. Ballarins i coreògrafs només podran participar en una coreografia al Concurs Performance
 4. Tot el material filmogràfic que generi el concurs quedarà a disposició de l’organització. Cap coreògraf podrà impedir la registració de les obres. Caldrà firmar el document de drets d’imatge que es pot descarregar a la web del concurs.
 5. La durada d’aquestes ha de ser d’entre 6 a 15 minuts, que en cap cas podran ser superats.
 6. La coreografia guanyadora serà seleccionada pel Festival COS de l’any en vigor, i s’haurà d’allargar fins a 30′ i adaptar a espais no convencionals.
 7. Els coreògrafs que tinguin obres enregistrades a la S.G.A.E o altres societats de drets similars, hauran de portar abonat el cànon per la representació d’aquesta. La direcció dels Premis Òrbita de Dansa Contemporània no abonarà cap cànon de les coreografies del concurs. De la mateixa manera, si la música de la coreografia estigués subjecte a qualsevol tipus de cànon, el coreògraf es farà càrrec de les despeses de la societat de drets d’autor corresponent.
 8. Participar al concurs Performance implica l’acceptació de les bases i els participants seleccionats hauran de firmar un compromís d’assistència en cas de ser seleccionats al Festival COS

Cláusulas

 1. Premis Òrbita de Dansa Contemporània no se hace responsable de los desperfectos, pérdidas y robos que puedan ocurrir durante el concurso.
 2. Premis Òrbita de Dansa Contemporània se reserva el derecho de decidir en caso de que alguna de las normas del concurso no quede clara.

Formulari d'inscripció

Ha finalizado el plazo para realizar inscripciones.